Monday, November 29, 2021

Shatta Wale, Medikal, Wendy Shay, others storm Mr Drew’s birthday party

Shatta Wale, Medikal, Wendy Shay, others storm Mr Drew’s birthday party